Cesta do Země andělských paprsků

image fullwidth
Abys získal něco, co jsi nikdy neměl, musíš udělat to, co jsi nikdy neudělal.

Kurz Andělské paprsky

Přihlašujte se na 7. ročník kurzu Andělské paprsky I

Andělské paprsky

Přijměte pozvání na Cestu návratu do Země andělských léčivých světelných paprsků. Naučíte se soustředěně přijímat světlo a usměrňovat ho účelově podle svých potřeb, cílů a tužeb. Naučíte se podporovat sebeuzdravovací proces Vašeho těla pomocí vnášení světelných paprsků do svých čaker. Mnohým z vás se tak připomene život ve světelných pyramidách v atlantských léčivých chrámech. Naučíte se sebeuzdravovací techniky podle tisíce let starého a předky prověřeného učení na základě hermetismu a metafyziky.

Významně si posílíte všechny oblasti vašeho života - zdraví, partnerství, rodinné vztahy a soužití, hojnost, prosperita, učení, klid a vyrovnanost. Na semináři budou vysvětleny Tři zásady práce s duchovní energií. Poznáte program „Šest kroků práce se světlem“ včetně invokace pro spojení se svým vyšším já, které ví všechno, co je pro vás potřebné. Díky spojení s vyšším já si postupně začnete uvědomovat a cítit božský klid, radost a štěstí.

Co se naučíte

 • Jak odstraňovat problémy s financemi a tvořit prosperitu pomocí speciálního paprsku hojnosti
 • Jak se chránit před vlivem negativních energií lidí, míst, situací
 • Jak posílit svou sebedůvěru, vnitřní sílu a odvahu
 • Jak odstranit nízké vibrace smutku, strachu a chudoby
 • Jak transformovat hněv, staré vzpomínky a negativní myšlenky
 • Jak podpořit sebeuzdravovaci procesy svého těla na základě starodávného metafyzického učení
 • Jak pracovat s ochranným světlem
 • Jak najít vhodné nové povolání nebo práci
 • Jak uskutečnit změny k vyčištění energetického pole

Reference účastníků

Vzdělávací kurzy

Vyvoláte schopnost samočištění vašeho energetického obalu – aury - od negativních myšlenek a programů. Budete umět pečovat o vyzařování své aury a tím významně zvýšíte svou životní energii. Spojením světla s přesnými afirmacemi a vizualizacemi umocníte rychlou manifestaci svých přání v realitě. Zažijete mocnou uzdravující sílu duhového světla – deseti duchovních energií, po kterých se budete cítit přirozeně šťastní a plní života.

Andělské paprsky je unikátní, profesionálně vedený seminář nabitý praktickými technikami a reálnými aplikacemi, vedený zkušenými lektory v příjemné atmosféře podobně smýšlejících lidí, kteří se chtějí vzdělávat a pracovat na sobě.

Co se dále budete učit

 • Aktivace deseti duchovních center světelných paprsků podle jejich účelu
 • Vnášení duchovním světelných paprsků skrze vyšší Já do energetických center
 • Vnímání světla jako proudu energie a jeho účinky v životě
 • Jak přitahovat do své aury duchovní světlo
 • Vnášení rovnováhy do těla, mysli a duše
 • Práce s odpuštěním a speciálními meditativními modlitbami
 • Práce se světlem k nalezení vhodného nového povoláni či práce
 • Cesta k vyšší úrovni vědomí pomocí světla
 • Posílení proudění energie lásky, která je základní součástí Vaší aury