Metoda One Brain - využití kineziologie

Metoda One Brain zlepšuje učení, komunikaci, zklidňuje, odstraňuje strach, trému, dyslexii, závislosti, negativní psychické bloky, aj.

Metoda One Brain je relativně nová, překvapivě účinná metoda, která:

Zlepšuje

  • učení (čtení, psaní, počítání)
  • komunikaci s ostatními lidmi

Pomáhá

  • zklidnit hyperaktivní děti
  • členům rodiny k vzájemnému pochopení, komunikaci a toleranci
  • snížit pracovní napětí, vyčerpanost

Odstraňuje

  • dyslexii
  • fóbie, strach, trému a závislosti
  • stresy způsobené nepříjemnými prožitky v dětství, dospívání i v dospělosti

Vede

  • k pochopení vlastních vrozených dispozic
  • k rozvoji harmonického životního stylu

Metoda One Brain


Určitě znáte děti, které mají těžkosti při psaní, čtení, počítání, nebo si pletou a zaměňují písmena a číslice. Jiné děti se zase trápí na hodinách kreslení, matematiky, tělesné výchovy, případně jsou zakřiknuté nebo právě naopak hyperaktivní. I přes velmi příznivé podmínky ve škole a v rodině jejich výsledky neodpovídají očekávání. Vysvětlení problému a jeho řešení najdete v kineziologii - systém jednotného mozku. Název metody je odvozen od ideálního fungování mozku, ve kterém pravá a levá mozková hemisféra dokonale spolupracují. Ve stresových situacích, které nás provázejí od prenatálního vývoje a porodu, přes dětství až do dospělosti, se může odpojit 75 i více procent mozku. Pak máme pocit bezmocnosti, ztratí se naše kreativní logika a nejsme schopni správně jednat. Opakujeme přitom stále stejné, staré, destruktivní a neproduktivní reakce. Vzniklá negativní reakce způsobí zablokování energetického proudění na úrovni mozku a následně v odpovídajících částech těla. Výsledkem mohou být různé typy tělesných a duševních problémů, například: bolesti hlavy, zad, obezita, alergie, různé typy závislostí, fóbie, problémy v mezilidských vztazích a podobně. Co nás ale v souvislosti s problémy dětí nejvíc zajímá a čím se systém One Brain zabývá, je dyslexie.

Příčinou téměř všech případů je emocionální trauma, nebo stres, který je tak intenzivní, že následkem strachu, bolesti anebo strachu z bolesti si jedinec naprogramuje do mozku "slepé skvrny" na své určité schopnosti. Od této chvíle po celý život popírá existenci těchto svých schopností. Buněčná paměť těla člověka eviduje všechny informace o každém energetickém bloku. Kineziolog vhodnou korekcí pomáhá klientovi s odstraněním příslušného bloku tak, aby byl klient schopen využívat celý potenciál svého mozku, když se dostane do situace, která se podobá stresové. Pomocí kineziologie můžeme velmi lehce určit příčinu stresu a jeho emocionální dosah, odstranit strach nebo bolest ze vzpomínky na danou situaci a navodit normální, účinný neurologický tok.


Metoda One Brain využívá testování svalů - odpověď ano/ne lze dostat v podobě změny svalového tonusu.


V systému One Brain kineziolog používá testování svalů. Mozku - našemu biologickému počítači, můžeme zadat jakoukoliv otázku a odpověď ano/ne dostaneme v podobě změny svalového tonusu. Kineziolog velmi jemně zatlačí svou dlaní na mírně předpaženou ruku klienta, aby pomocí biologické zpětné vazby získal odpověď na svou otázku. Negativní emoce sval oslabí, zatímco pozitivní ho zpevní. Tato metoda není léčitelství. Pracuje s energií těla. Facilitátor systému jednotného mozku pomáhá klientovi najít příčinu, která přerušila energetický tok v těle a jemnými korekcemi stimuluje samoléčící mechanismus organismu, který obnoví tok energií. Samotná korekce se skládá z mimořádně jednoduchých pohybů a dotyků, případně světelného působení. Tyto korekce jsou časově nenáročné, neuvěřitelně jemné a překvapivě účinné. Často už po jednom odblokování se známky malých klientů změní ze čtyřek a pětek na jedničky a dvojky. Pracujeme se systémem One Brain. Tento systém odstraňuje bariéry, které jsme získali v minulosti a pomáhá nám svobodně se rozhodovat v přítomnosti.