Kineziologie

image
Všechny tělesné i duševní problémy jsou v podstatě léčitelné. Klíč i zodpovědnost za odstranění potíží se nacházejí ve Vašem nevědomí.

Kineziologie je jednou z nejefektivnějších a nejelegantnějších metod, jak odhalit a vyléčit konflikty z minulosti.

Kineziologie je samostatná, nezávislá věda o mechanických zákonitostech pohybového aparátu člověka. V praxi jde o to, že každý náš problém, ať už tělesný nebo psychický, má svůj původ v nevědomí. V nevědomí jsou částečně nebo úplně ukládány všechny vzpomínky z raného i pozdního dětství, dospívání i dospělosti. Jsou-li tyto vzpomínky negativní (konfliktní), mohou vyvolat onemocnění a projevovat se negativně na psychické i fyzické úrovni. Tyto negativní vzpomínky označujeme jako blokované duševní konflikty.

Všichni máme mnoho takových blokovaných konfliktů. Obsah konfliktu později určuje místo a druh potíží, zatímco závažnost traumatu a doba jeho vzniku v životě pacienta určují závažnost těchto potíží. Mezi okamžikem vzniku traumatu a začátkem potíží mohou uplynout léta nebo desetiletí.


Odstranění potíží pomocí kineziologie


K odstranění potíží dochází, jestliže:

  1. si klient vzpomene na obsah konfliktu
  2. se konflikt vyváže neurofyziologickou cestou z nervového systému
  3. dojde k vymazání omezujících dogmat, která byla přijata za vlastní v době vzniku traumatu

Obsah konfliktu je vždy "zatlačen" do nevědomí. Rozpomenout si na něj lze pouze pomocí terapeutické práce s nevědomím - pomocí kineziologie. Zároveň z tohoto důvodu mají metody, které nepracují s nevědomím, jen malé vyhlídky na úspěch.

Způsob testování svalů využívaný v kineziologii je vhodný způsob, jak získat z nevědomí feedback (biologickou zpětnou vazbu).