Technika AFT

Technika AFT je metoda léčby fyzických onemocnění díky účinku aktivace akupunkturních bodů na mozek.

Technika přitahovacích polí (atraktorových polí - z angl. Attractor Field Technique = AFT) je nedávno vyvinutá metoda léčby fyzických nemocí pomocí systému akupunkturních meridiánů vycházející z tradiční čínské medicíny. Ačkoli akupunktura spočívá ve změnách energie v orgánových systémech během léčby, AFT je založena na nově objeveném poznatku, že její léčebný účinek spočívá ve vlivu aktivace akupunkturních bodů na mozek.

AFT byla vyvinuta nezávisle na filozofii a metodách léčby akupunkturou a od akupunktury se liší v přístupu k chorobným stavům a jejich léčbě. AFT byla původně vytvořena pro samoléčbu a nenapodobuje ji, neboť se nikdy nepoužívají jehly; aktivace akupunkturních bodů se provádí poklepem prstů nebo pomocí alternativně uspořádaných energetických polí. I přes tyto rozdíly jsou jak akupunktura tak AFT holistické (celostní) metody, které při projevech onemocnění jakéhokoli druhu u člověka zvyšují jednotu mysli, těla a ducha.

Název AFT byl odvozen od teorie chaosu (neuspořádanosti) a matematiky nelineární dynamiky, ve které „atraktor" je název pro identifikovatelnou strukturu (vzorec), která vyplývá ze zdánlivě bezvýznamné hmoty nebo neuspořádaných dat. Léčba pomocí AFT se zaměřuje na síť neutronů v mozku a neustále se vytvářející přitahovací pole vznikající při běžných myšlenkách. Použitím unikátních bodů jedinečnosti využívá AFT tzv. „jev kritického bodu", kdy i sebemenší vliv má obrovský dopad na organismus jako celek.


AFT jako spojení západní a východní medicíny


Na základě pokroku v pochopení spojitosti mysli a těla a jejího vztahu k procesu onemocnění byla vyvinuta patentovaná metoda stimulace systému meridiánů. Tato metoda je založena na postupné aktivaci specifických akupunktumích bodů a pomocí této stimulace se aktivuje sít neuronů v mozku. Metoda byla vyvinuta pro stanovení specifické struktury energetických změn, kterých je zapotřebí pro narušení katabolických energetických struktur, o kterých se předpokládá, že jsou zodpovědné za vznik fyzických onemocnění. Aktivace akupunktumích bodů je prováděna buď poklepem prstů nebo stimulací z dálky pomocí interferenčních polí kvantového potenciálu o speciální struktuře, podle „Aharonova-Bóhmova efektu", definovaného pomocí kvantové mechaniky (Y. Aharonov, D. Bohm, 1959). Léčba zahrnuje postupnou aplikaci potenciálových polí různé struktury nebo poklep prsty na různé akupunkturní body v určitém pořadí pro různá onemocnění.

Nemoc je narušení energetických struktur, které podporují a udržují naše fyzické bytí.

Terapie pomocí přitahovacích (atraktorových) polí představuje nový příklad v elementárním západním pojetí procesu onemocnění a uzdravení. Sloučením západního a východního přístupu je nemoc chápána jako narušení energetických struktur, které podporují a udržují naše fyzické bytí. Toto narušení je zakódováno energeticky v meridiánech popsaných tradiční čínskou medicínou působením energetických struktur opakujících se myšlenek. Tyto myšlenkové struktury jsou výsledkem naučených nebo přijatých přesvědčení, přístupů a hodnot, které jsou součástí života každého jedince. Byl podán důkaz o tom, že morfologie člověka i zvířat je úzce spjata s energetickým působením meridiánů a je důvod se domnívat, že organizační centra představovaná akupunkturními body v průběhu času udržují jejich morfogenetický potenciál.

Západní kvantová fyzika nyní tvrdí, že veškerá fyzická realita je strukturovaná energie: energie uspořádaná a udržovaná jinými energetickými silami. Věda se vlastně blíží k realizaci toho, o čem byli po staletí přesvědčeni mystici: vesmír je jen jeden, pouze se jeví různorodý díky působení lokálně se měnících energetických struktur. Řečeno slovy Davida Bohma, neviditelný energetický svět funguje vedle viditelného světa, který vnímáme jako fyzickou realitu; viditelný fyzický svět je projevem neviditelného energetického světa. V této souvislosti uzdravování pomocí AFT nepochybně zahrnuje změnu vlastní energie vytvářené strukturami opakujících se myšlenek. Na základě působení na úrovni strukturovaných energetických soustav léčba pomocí AFT podobně jako akupunktura vylučuje škodlivé nežádoucí účinky, které doprovází farmakologickou léčbu. Léčba pomocí AFT pouze narušuje energetické struktury chorobných stavů: jednoduše řečeno, co zde není, nemůže být narušeno, takže léčba AFT je pro současnou praxi naprosto bezpečná. R. K. Ebert, Ph.D © 2005