Jednoduché kineziologické techniky

Následující jednoduchá kineziologická cvičení jsou vhodná nejen pro děti, ale i pro dospělé.


Kineziologie obsahuje mimo jiné řadu jednoduchých cviků, pomocí kterých lze rychle zvýšit pracovní a intelektuální výkon vás, školní výkon vašich dětí a žáků, či utlumit některé poruchy.

U ilustrací naleznete stručné popisy jednotlivých cviků s uvedením jejich přínosů. V naší přednáškové činnnosti se snažíme seznamovat s těmito technikami i učitele a snažíme se s nimi spolupracovat při jejich každodenním používání ve škole. (Mimochodem - do naší poradny dochází také několik klientů s dětmi ze sousedního Rakouska a velká většina z nich tyto základní cviky ovládá, protože je děti se svými učiteli pravidelně cvičí na začátku vyučování a před důležitými písemkami a diktáty. Podobně i učitelé, kteří absolvovali náš přednáškový blok, s úspěchem využívají těchto korekcí ke zlepšení prospěchu a zvýšení výkonu svých žáků.)


Cvičení proti přetížení


Použití: Technika určená k rychlému duševnímu uvolnění v zátěžové situaci, při únavě, oslabení, snížené vůli, nechuti do učení nebo do práce. Popis cviku: Cvik má 3 kroky:

Technika Kineziologie

1. Palcem a prsteníčkem s ukazováčkem lehce masírovat důlky pod klíčními kostmi a druhou ruku mít položenou dlaní na pupíku, po chvíli ruce vystřídat a pokračovat

Technika Kineziologie

2. položením jedné ruky na pupík a druhou ruku na ústa tak, že palec leží pod ústy a ukazováček nad nimi a lehce se masírovat, pak obě ruce vystřídat a pokračovat

3. položením jedné ruky na pupík a ukazováčkem a prostředníčkem na druhé ruce se masírovat na kostrči, pak obě ruce vystřídat


Cookova metoda


Použití: Zklidňující technika vedoucí ke zvýšení koncetrace, snížení hyperaktivity, neklidu a nervozity. Popis cviku: Cvik má 2 kroky:

Technika Kineziologie

1. V sedě přehodit nohu přes nohu, dlaní jedné ruky držet shora kotník a druhou rukou uchopit prsty na stejné noze, asi 1 minutu zhluboka dýchat a pokračovat

2. dát nohy vedle sebe a spojit prsty obou rukou na několik vteřin


Křížové programování


Použití: Technika umožňující zesouladění obou mozkových hemisfér, která následně vede ke zlepšení koordinace pravé a levé poloviny těla. Tímto zvyšuje soustředění, zlepšuje myšlení a sebeovládání. Popis cviku: Cvik má 2 kroky:

Technika Kineziologie

A) pochodovat na místě, zvedat kolena do výše pasu a přitom střídavě křížit ruce přes břicho tak, aby při zvednutí pravé nohy se levá ruka dotkla pravého kolena a naopak, při zvednutí levé nohy se pravá ruka dotkla levého kolena (viz. obr. 1) a pokračovat

B) pochodovat na místě a zvedat střídavě současně nahoru levou nohu a levou ruku a současně nahoru pravou nohu a pravou ruku

Celý cvik se skládá z pěti sérií po dvanácti opakováních: 12krát cvik A, 12krát cvik B, 12krát cvik A, 12krát cvik B, 12krát cvik A. Při celém pochodování se stále dívat na nakreslené X (asi 10 cm velké).


Držení hlavy


Použití: Odstranění trémy, nervozity, strachu, zlepšení myšlení, soustředěnosti. Popis cviku: jednu ruku položit na čelo, druhou do týlu, pravidelně zhluboka dýchat do té doby, než pocítíme uvolnění (1-2 minuty).


Literatura


Více informací o literatuře ke kineziologii a jejím využití najdete na našem starém webu.