• slide
  slide
  slide

  Analýza bytu pomocí Feng Shui

  Chcete se doma cítit příjemněji?

  Chcete, aby Vám šla práce rychleji?

  slide

  Vliv prostředí na psychiku jedince je značný

  Harmonické prostředí znamená lepší náladu

  Nálada určuje spokojenost i produktivitu

 • slide
  slide
  slide

  Analýza bytu / domu

  Pro příjemnější a spokojenější život

  Podpořte své zdraví, bohatství, moudrost

  "Pročistěte" domov a nastartujte život

 • slide
  slide
  slide

  Analýza bytu / domu

  Máte málo peněz, jste nemocní, sami?

  Nejste spokojeni s prací, se vztahy?

  Analýzou změníte všechno (a nejen to)!

 • slide
  slide

  Analýza pracovny / prodejny

  Pro lepší pracovní výkon a produktivitu

  Vytvořte si příjemné pracovní prostředí

  Kolegové, zákazníci a klienti to pocítí

 • slide
  slide
  slide

  Analýza pracovny / prodejny

  Podpořte svou kreativitu, zdraví i vztahy

  Dosáhněte úspěchu, slávy a bohatství

  Feng Shui využívají i mezinárodní firmy

Zpříjemněte si život doma i v práci

Objednejte si analýzu bytu / domu / pracovny / prodejny pomocí tisíce let ověřené metody Feng Shui
Výsledky jsou obrovské. Investujte do sebe, do své rodiny, do své práce.

ukazka feng shui analyza bytu

Ukázka jedné z částí analýzy pomocí Feng Shui

Analýza bytu pomocí Feng Shui

Určitě Vám je v některých bytech příjemněji, než v jiných. Občas se důvod proč tomu tak je, nedá vysvětlit racionálními faktory. Proto v takových případech hovoříme o různém proudění energie, která působí na naši psychiku. Feng Shui je v podstatě metoda, kterou lidé už tisíce let ovlivňují proudění energie v bytech, domech, zahradách a pracovních prostorách. Pokud energie správně proudí, jsme zdraví, šťastní, máme dostatek peněz, dobré vztahy, jsme kreativní, máme úspěch ve všech oblastech našeho života a zkrátka nám je v bytě příjemně. Pokud však něco není v pořádku, můžeme právě pomocí Feng Shui docílit nápravy a obnovy správného toku energie a tím zlepšit danou oblast našeho života, ať už to je zdraví, bohatství, vztahy či jiná oblast.

Analýza Feng Shui dokáže odhalit slabá místa (sektory) ve Vašem bytě či pracovně a vhodnými nenáročnými opatřeními obnovit správný tok energie v nich. Rovněž dokáže vybrané sektory posílit, aby byl užitek z nich větší (lepší zdraví, více peněz, aby byl člověk kreativnější, lépe spal, učil se, atd.). Analýza pracovních prostor (kanceláře či prodejny) zase zvýší Váš pracovní výkon, produktivitu, příjemnost pracovního prostředí, nejen pro Vás, Vaše kolegy, ale i Vaše zákazníky a klienty. Dr. Mgr. Roman Vodrážka CSc. je držitelem certifikátů Akademie Feng Shui pro práci s metodami Škola uspořádání (Škola forem), Feng Shui v obchodním životě, Škola kompasu a Astrologie devíti hvězd u zahraničních lektorů Judit Szilvásy a Pokorádi Ildikó.

Druhy analýzy

Chcete se v bytě cítit příjemněji, být zdraví a imunní vůči nemocem, mít dobré vztahy s rodinou, mít dobré přátele, být tvořiví, efektivně se učit, čerpat sílu, získávat moudrost a celkově významně zpřijemnit a zkvalitnit sobě i celé své rodině bydlení? Chcete nenáročným a ověřeným způsobem dosáhnout úspěchu ve všech oblastech svého života? Analýza bytu pomocí Feng Shui dokáže rozpoznat slabá místa a podpořit žádoucí oblasti Vašeho života. Z analýzy vyplynou konkrétní rady a nápravná opatření, která zaručí správné fungování všech oblastí a jejich optimální rozvoj (nebojte, nejedná se o žádné stěhování, ani přemalování celého bytu).

Feng Shui analýza je investicí do Vás, do Vaší rodiny. Stovky našich klientů nyní vedou spokojený a harmonický život, včetně nás samotných.
Analýza domu je principiálně stejná jako analýza bytu. Rozdíl je v rozsahu a náročnosti analýzy. Navíc je zde možnost analýzy přilehlé zahrady u domu, nebo dalších prostor a míst (garáže, příjezd k domu, dvůr, apod.), dle přání klienta.
Chcete zvýšit svůj pracovní výkon, produktivitu? Chcete se cítit v práci lépe? Chcete, aby se Vaši zaměstnanci nebo kolegové cítili v práci lépe a byli produktivnější? Rádi byste měli dobré vztahy s klienty, se zaměstnanci, s kolegy? Analýza pracovny (kanceláře) pomocí Feng Shui dokáže odhalit možné neefektivnosti a podpořit (nejen) vše zde zmíněné. Výsledky jsou znatelné. Mimochodem, velké mezinárodní firmy a korporace využívají metod Feng Shui s velkým úspěchem (Mc Donalds, Mitsubishi, Sony, aj.) a ukazuje se, že každá chytrá firma v současnosti nespoléhá na náhodu a využívá všech možných výhod, které jsou k dispozici.
Chcete zvýšit počet zákazníků, nejlépe tak, aby se k Vám rádi vraceli? Chcete, aby lidé u Vás realizovali své nákupy, aby se u Vás cítili příjemněji a nebo byli příjemnějšími zákazníky? Chcete zvýšit své prodeje jednoduchým, účinným a ověřeným způsobem? Analýza prodejny pomocí Feng Shui je investicí, která se Vám vrátí. A nejen v penězích. V Číně je běžná praxe firem si zařídit prodejny a pracovny podle Feng Shui. V rámci globalizace se tento trend stává i celosvětovým a chytré firmy po celém světě začínají využívat potenciálu této úžasné metody (která byla známá již před tisíci lety).
Chytří lidé bydlí a pracují v harmonii. Patříte mezi ně?

Benefity analýzy pomocí Feng Shui

 • Lepší zdraví a imunita vůči nemocem, dobré vztahy s partnerem, s rodinou, s přáteli, s kolegy i se šéfem
 • Efektivnější studium, podpora tvořivosti, nových nápadů, nových směrů v podnikání
 • Větší štěstí v životě, radost, energie a síla
 • Posílení sebedůvěry, sebejistoty, vnitřní moudrosti a vlastního osvícení

Reference klientů

Dr. Mgr. Roman Vodrážka CSc.

Absolvent prestižní zahraniční školy systematického vzdělávání Akademie Feng Shui s lektory Judit Szilvásy a Pokorádi Ildikó a držitel certifikátů pro práci s metodami Feng Shui:

 • Feng Shui v obchodním životě
 • Škola uspořádání (Škola forem)
 • Škola kompasu
 • Astrologie devíti hvězd

O Feng Shui

 • Feng Shui pomocí důkladného studia principů jednoty a pozorování věčného dokonalého řádu všehomíra spojuje vnější a vnitřní prostředí, čímž se vytváří vyvážená, klidná síla, jejichž obyvatelé mohou dosáhnout harmonie zdraví a štěstí
 • Feng Shui je více než pět tisíc let stará čínská filozofie, která se formovala v době rozkvětu a největšího bohatství Čínské říše - soudí se, že Feng Shui představuje jeden z významných faktorů, který umožnil tak prudký rozkvět Říše středu
 • Teprve s postupujícím vlivem západní civilizace a s ustupujícím vlivem tradiční dálněvýchodní civilizace učení Feng Shui ztrácelo vliv
 • Dnes Západ "objevuje" filozofii Feng Shui, ku prospěchu každého, kdo je ochoten jí naslouchat

Průběh poradenství (analýzy)