Život v Zemi andělských paprsků

image fullwidth
Opravdové mistrovství není stav - je to proces, ale musí se mu napomoci.

Aktuální termín kurzu Andělské paprsky II

Přihlašujte se na nový termín Andělských paprsků II.

 • Termín pro nové účastníky

  Přihláška online, mailem, nebo telefonicky.

Andělské paprsky 2

Život v Zemi Andělských paprsků je pokračováním prvního semináře Cesta do Země Andělských paprsků. Účastníci prvního semináře mají za sebou objevný a překvapující proces rozpomínání se a probuzení buněčné paměti pro práci se světelnými frekvencemi. Ve druhém semináři si účastníci dále rozvinou své schopnosti používat vyšší frekvence a další andělské paprsky vhodné pro meditační sebeléčbu.

Přijetím rozhodnutí žít v Nové Zemi se mění vše staré a postupně je transformováno v nové, silnější a láskyplnější. Je nezbytné ovládnout umění uzemnění, ukotvení Tady a teď pomocí vyšších světelných frekvencí. Vymazáváním záznamů dojde k uvolnění energetického potenciálu a nových schopností. Prožijete aktivaci Já jsem jako energetického otisku ve vesmíru, uvolníte staré energie a připravíte je pro transformaci na vyšší frekvence.

Co se naučíte

 • Jak se osvobodit od reality založené na iluzích, závislostech a vzorcích negativního chování
 • Jak používat vzorec KA – RA. Jak vstoupit do vyšší vibrace v 5. Dimenzi Nové Země
 • Jak využít posvátné tóry srdce a klíče ke spojení s transformací
 • Jak se očistit od cizích energií, bloků v psychice i v těle
 • Jak používat nové druhy paprsků
 • Jak posílat andělské paprsky druhým lidem
 • Jak se zbavit stresu a dobíjet tělo energií
 • Včetně intenzivního zasvěcení do světelné terapie

Reference účastníků

Vzdělávací kurzy

Přijmete nové léčivé andělské paprsky a ukotvíte je v konkrétní meditaci na principu posvátné geometrie. Vše je vedeno v konkrétních krocích a v souladu s principy Světelné terapie a práce s duchovním Světlem. Dozvíte se, jak být v souladu s vibracemi 5D Nové Země. Nové informace využití světelných paprsků vás posílí v možnostech sebeléčení, růstu a uvědomění. Přínosem pro všechny na tomto semináři je i skvělá zkušenost využitelná při odbourávání stresu pomocí světla a naučení se techniky dobíjení těla energií.

Co dále zažijete

 • Posvátnou meditaci ve Světelné pyramidě
 • Ukotvení tady a teď pomocí světelné matrice
 • Rozhodnutí a změnu v souladu s hlasem vaší duše
 • Aktivaci schopnosti „Já jsem“ a vytvoření svého energetického otisku
 • Spojení s Kristovým vědomím a probuzení
 • Naladění na Božský plán roku 2013
 • Nové přístupy k léčení duše, čerpání prány a světla do aury
 • Uvědomění si přínosu práce se světlem
 • Naučíte se dýchací techniky, které jsou důležité pro čerpání prány do aury
 • Probuzením se a vědomým napojením se na Kristovo vědomí v souladu s plánem Vaší duše společně vstoupíme do prvních okamžiků nového Věku Světla, Božského plánu roku 2013
 • Život v Zemi Andělských paprsků je životem ve Světle, v lásce, vyšším vědomím a osvíceným chápáním všech bytostí bez posuzování a časového či energetického rozdílu